Maraite Start
Über uns
Arbeitsbereiche
Umwelt
Fullservice
Kontakt
 
DE FR NL
 
 

Fullservice bij ondergrondse werken

Grondwerken
Afbraakwerken
Wegenbouw
Rioleringen
IndustriŽle werken
Particuliere werken
Onderhoud en afwerking van vuilstortplaatsen
Planning en advies

Grondwerken
grondwerken op ieder terrein tot 60.000 m3
digitale berekening van het volume
grondverharding door aanbrenging van kalk of cement
machines uitgerust met lasersystemen.

Afbraakwerken
opbreken van de wegdek
slopen van gebouwen
recycling van steenachtige afvalstoffen

Wegenbouw
aanleg van alle soorten straten
aanleg van verkavelde terreinen
leggen van gas-, elektriciteits-, water of telefoonleidingen
plaatsen of gieten van trottoirbanden en watergreppels
aanleg van opritten in verschillende soorten steenmateriaal
plaatsing van betonstraatstenen
aanbrengen van asfalt- of teerlaag
bouw van kleine bruggen

Rioleringen
aanleg tot een diepte van 8,50 meter.
plaatsen van buizen van PVC, PEHD, beton of gres
aanleg van waterbufferingsinstallaties
plaatsen van schachten en controlekamers
berekening van de leidingdiameters
inbouw van draineer- en septische putten, olieafscheiders, regenwaterputten, slibafscheiders (die voldoen aan de voorschriften van het Waals Gewest)
Door de samenwerking met onze partners RO-CA-TEC en BRANDENBURGER kunnen wij u een compleet pakket aanbieden op het gebied van riolering.

IndustriŽle werken
Wij werken sinds jaren samen met de belangrijkste bouwbedrijven voor hallenbouw.
Hierdoor beschikken wij over de nodige ervaring in verband met planning, ontwikkeling en uitvoering van industriŽle gebouwen, b.v. uitvoering van grond- en rioleringswerken, levering van steenmateriaal, aanleg van parkeerplaatsen, opritten, enz.

Particuliere werken
asfalteren of plaatsen van betonstraatstenen
plaatsing van individuele septische- of regenwaterputten

Onderhoud en afwerking van vuilstortplaatsen
nivelleren en verdichten van afvalstoffen
afdekken met folie en bewortelingslaag
aanleg van drainage om het oppervlaktewater af te voeren

Planning en advies
Wij kunnen digitale tekeningen maken van uw bouwterrein, die bij de planning en uitvoering van de werken gebruikt zullen worden.
Zij dienen om de uitgevoerde grondwerken en de afgewerkte stukken precies te berekenen.
Bij de aanleg van de riolering kunnen wij het waterafvoervolume en zodoende ook de diameters van de buizen precies bepalen om b.v. de kosten niet onnodig te doen oplopen.
Ook de nodige capaciteit voor een regenwateropvangbekken kunnen wij voor u berekenen.

 
 
 
 

 
   

start | de | fr | nl
over onz | werkbereik | milieu | referenties | fullservice | contact
impressum | algemene voorwaarden | privacy